U bent hier > Home > Contact

Privacy Verklaring van Marfo BV

gevestigd aan:
Koperstraat 31
8211 AK Lelystad

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Marfo BV  
Koperstraat 31
8211 AK Lelystad
TEL: +31 (0) 320 293 800
Website: https://www.marfo.com/main/contact-us

Niels Wagenaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Marfo BV. Hij/Zij is te bereiken via dpo@marfo.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Marfo BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

NAWTE-gegevens voor contact en correspondentie:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Marfo BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Marfo BV verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben om te kunnen voldoen aan Fiscale wetgeving(en).
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Marfo BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marfo BV) tussen zit.

Marfo BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
- Ross Systems voor verwerkingen van uw (order)gegevens en aanleveren informatie vanuit Wettelijke verplichting aan externe organisaties zoals Kamer van Koophandel, Centraal Bureau van de Statistiek en Belastingdienst.
- E-mail voor het verzenden van informatie- en-of commerciële e-mails.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Marfo BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


NAWTE-gegevens gerelateerd aan gebruik contactformulier/nieuwsbrief formulier worden bewaard tot verbreken van de klantrelatie of indien u bezwaar maakt.

Order-gegevens gerelateerd aan financiële informatie worden na verbreken van de klantrelatie bewaard voor 7 jaar om te kunnen voldoen aan de Fiscale wetgeving en-of Jaarrekeningrecht.


 

Delen van persoonsgegevens met derden

Marfo BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende instanties als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Marfo BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Marfo BV gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen zolang dit geen invloed heeft op onze verplichtingen vanuit de Fiscale Wetgeving en Jaarrekeningrecht.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marfo BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@marfo.com.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Marfo BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens,.

Dat kan via de volgende links:

Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Marfo BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@marfo.com.

Marfo BV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Gebruik van in Europa gehoste Cloud voorzieningen dat is beveiligd middels een unieke gebruikersnaam/wachtwoord en beveiligde verbinding.
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

 

AH thuismaaltijden