Hospitality Managers enthousiast over Chef Martin Mini Symposium

Op maandag 13 jongstleden verwelkomde Chef Martin veertig genodigde hospitality managers van ziekenhuizen op de SS Rotterdam in Rotterdam. Deze dag, omgedoopt tot het Chef Martin Mini Symposium, was georganiseerd om goede en langdurende relaties van Chef Martin te bedanken voor het vertrouwen en de prettige samenwerking in de afgelopen jaren.

Het Chef Martin Mini Symposium werd opgeluisterd door drie gastsprekers die hun visie gaven op de toekomst van eten & drinken in ziekenhuizen. Tot deze sprekers behoorden trendwatcher ‘Talkin' Food’ Marjan Ippel, Hospitality Manager Gelre Ziekenhuizen Marcel van Walraven en Chef Martin’s Executive Chef Pascal Jalhay. Op het dagprogramma stonden verder een door Jalhay verzorgde viergangenlunch en een rondleiding over het prachtige historische stoomschip.

Aan het einde van de dag gaven veel aanwezigen te kennen het uiterst nuttig te hebben gevonden om onder vakgenoten ervaringen uit te wisselen en kennis te delen.