“Het was een totaalplaatje dat klopte”

Ziekenhuisgroep Twente koos in 2015 voor het Roomservice à la Carte-concept van Chef Martin. Over het waarom van deze keuze − en de ervaringen tot op heden − spraken we met Inge Beernink, productgroepmanager logistiek van ZGT.                       

Op zoek naar meer keuze en flexibiliteit
In de beide ZGT-ziekenhuizen werd voorheen nog op traditionele wijze gekookt, vertelt Inge: “Maar dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. De patiënt van nu verdient een ruimere keuze in warme maaltijden dan je met een traditionele instellingskeuken kunt realiseren, met ook meer flexibiliteit in de tijdstippen waarop je de maaltijden kunt nuttigen. Met dat in het achterhoofd hebben we allereerst een onderzoek gedaan waarbij we de wensen van patiënten en verplegenden in kaart hebben gebracht, maar ook de mogelijkheden en onmogelijkheden. Mede aan de hand van dat onderzoek zijn we op zoek gegaan naar een concept met een gevarieerd aanbod aan vriesversmaaltijden die je op het gewenste moment kunt regenereren en serveren.”

Ondersteuning en begeleiding
De zoektocht kwam uiteindelijk uit bij Chef Martin. “We hebben voor Chef Martin gekozen op grond van een aantal criteria. Essentieel was natuurlijk de kwaliteit van de maaltijden. Die hebben we uitvoerig getest. Daarnaast hechten we veel waarde aan de specificaties, bijvoorbeeld met betrekking tot samenstelling en voedingswaarde. Een derde criterium was uiteraard de prijsstelling. Maar wat we eveneens heel belangrijk vonden, was het feit dat Chef Martin zou voorzien in uitgebreide ondersteuning en begeleiding bij de implementatie. Dat is een belofte die ze in de praktijk ook ruimschoots hebben waargemaakt, over het hele traject. Het was een totaalplaatje dat klopte. Wij hebben dat ervaren als een aangename verrassing.”

Positieve reacties
Inge legt uit dat een zorgvuldige voorbereiding ertoe bijdroeg dat de implementatie van het Roomservice á la Carte-concept voorspoedig verliep: “Uiteindelijk hebben we de fasegewijze uitrol in drie maanden gerealiseerd op beide locaties, inclusief nieuwe regenereerwagens en een nieuwe werkwijze.” In de praktijk blijkt Roomservice à la Carte in de smaak te vallen, zowel letterlijk als figuurlijk. “De medewerkers vinden het prettig werken. Ook de patiënten zijn over het algemeen enthousiast. Geen wonder, want er staan nu 19 verschillende maaltijden op de menukaart, plus de nodige dieetmaaltijden, met ook nog de nodige flexibiliteit in het moment van serveren. Het enige waar sommigen nog wat aan moeten wennen, is dat ze niet meer zoals voorheen losse componenten kunnen kiezen. Maar de ruime keuze in maaltijden weegt daar zeker tegenop.”

Blijvende samenwerking
Met de afgeronde implementatie van het maaltijdconcept is de samenwerking met Chef Martin niet ten einde, benadrukt Inge: “We blijven in gesprek, om de puntjes op de i te zetten en de kaart steeds beter af te stemmen op de wensen van de patiënten. Daarnaast werken we samen aan diverse nieuwe ontwikkelingen. Een daarvan is een schaduwkaart met speciale gerechten voor bijvoorbeeld ouderen. Verder zijn we bezig met gemalen maaltijden, vooral voor mensen met slikproblemen, en kleine eiwitverrijkte gerechten voor mensen die moeite hebben met eten, zoals oncologiepatiënten. Ook in dit soort concepten heeft Chef Martin heel wat kennis en ervaring.”