Een boeiende Rondetafelbijeenkomst

Op 12 januari jongstleden hield Chef Martin een Rondetafelbijeenkomst over een thema dat bij veel zorginstellingen een hot item is: De invloed van servicemedewerkers of verpleegkundig personeel op de patiëntwaardering voor eten en drinken.

Aan deze boeiende informele sessie namen vijf ziekenhuizen deel.  Er werd gediscussieerd over hoe de  patiëntwaardering voor eten en drinken substantieel kan  worden verbeterd. Dat gebeurde aan de hand van onderwerpen als:

• Verpleegkundig personeel of Roomservicemedewerkers?
• Keuzevrijheid.
• Samen eten = meer eten?
• Rol van diëtetiek.
• Het oog wil ook wat…

Meer dan de maaltijd
Al snel werd duidelijk dat eten meer is dan alleen de maaltijd. Ook de manier van serveren, de tijd en aandacht die iemand aan de patiënt besteedt bij het uitserveren van de maaltijd en de keuzevrijheid spelen een belangrijke rol. Al deze factoren hebben een gunstig effect op het herstel van de patiënt. En daar doen we het uiteindelijk voor. 

Ook meepraten?
Wilt u de volgende keer ook deelnemen aan Chef Martin’s Rondetafelbijeenkomst? Neem dan contact op met Huub de Pagter of Jolande de Wit, of bel ons op (0320) 293 800.